Ordförande Kent Henningsson 070-328 90 54

Sekreterare Johan Olsson 073-830 45 74

Kassör Jan-Åke Fransson 070-651 91 87

Ledamot Johnny Eriksson 070-209 55 71

Ledamot Veronika Bergström 070-038 32 89

Suppleant Kjell Norberg 070-606 38 69