Fullvärdiga medlemmar 28st
Provmedlemmar 1st
Stödmedlemmar 28st
Totalt 57st