Här har vi dom som man kan kontakta, gällande frågor om klubben, uthyrning av våran lokal, inbetalningar till medlemskap och lite sådana saker.
Dessa personer sitter även med i styrelsen
!

Ordförande Kent Henningsson 070-328 90 54

Sekreterare Johan Olsson 073-830 45 74

Kassör Fredrika Jansson 070-317 89 35

Ledamot Johnny Eriksson 070-209 55 71

Ledamot Veronika Bergström 070-038 32 89

Suppleant Kjell Norberg 070-606 38 69