Här har vi dom som man kan kontakta, gällande frågor om klubben, uthyrning av våran lokal, inbetalningar till medlemskap och lite sådana saker.
Dessa personer sitter även med i styrelsen
!

Ordförande Peter Edesberg 070-6250572

Sekreterare Susanne Maxe 073-781 95 82

Kassör Fredrika Jansson 070-317 89 35

Ledamot Daniel Carlberg 073-084 44 14

Ledamot Kjell Jansson 070-560 74 10

Suppleant Mikael Karlsson 070-565 71 47

Suppleant Jerry Sjöstedt