Fullvärdiga medlemmar 28st
Provmedlemmar 4st
Stödmedlemmar 12st
Totalt 44st