Här har vi dom som man kan kontakta, gällande frågor om klubben, uthyrning av våran lokal, inbetalningar till medlemskap och lite sådana saker.
Dessa personer sitter även med i styrelsen
!

Ordförande Peter Edesberg 070-6250572

Sekreterare Jussi H 070-778 66 34

Kassör Susanne Maxe 073-781 95 82

Ledamot Dennis 073-934 81 55

Ledamot Kjell Jansson 070-560 74 10

Suppleant Reine Rudsberg 073-060 86 26

Suppleant Jerry Sjöstedt